Jak przygotować projekt?

Weryfikacja wszystkich przesłanych do druku plików jest darmowa. Należy zastosować się do poniższych wytycznych i skorzystać z załączonych przy każdym z produktów szablonów.

Pliki do druku mogą być przygotowane w następujących formatach:

- PDF - zgodność z 1.3 lub 1.4 - to preferowany przez nas format grafiki do druku

- bitmapy w rozdzielczości 300 dpi (jeśli w specyfikacji produktu nie podano innej wartości)

- kolorystyka CMYK (bez osadzonych profili)

- czcionki dołączone lub zamienione na krzywe - wielkość 1:1 zgodna wielkością produktu

- spady 3 mm dookoła formatu netto (po obcięciu)

- istotne obiekty graficzne (teksty itp.) powinny znajdować się w bezpiecznej odległości 3 mm od linii cięcia
 
 
JPG i TIFF - rozdzielczość 300 dpi

- kolorystyka CMYK (bez osadzonych profili)

- wielkość 1:1 zgodna wielkością produktu

- spady 3 mm dookoła formatu netto (po obcięciu)

- bez warstw - bez kompresji, ew. kompresla LZW dla formaty TIFF lub niska kompresja z wysoką jakością dla formatu JPG 

- istotne obiekty graficzne (teksty itp.) powinny znajdować się w bezpiecznej odległości 3 mm od linii cięcia

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 
DRUKARNIA INTERNETOWA PERFEKT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDNY WYDRUK Z PLIKU, KTÓRY NIE ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI WYTYCZNYMI.